KeichousaurusKeichousaurus, Young 1958 (diapsid)
Reptilia - Sauropterygia - Pachypleuridae