OlenoidesOlenoides, Meek 1877 (trilobite)
Trilobita - Corynexochida - Dorypygidae